Rum hvor vand, fugt og damp kan nedbryde materialer og maling kaldes vådrum. Det er  naturligvis først og fremmest badeværelset, men også i køkken og bryggers kan der dannes fugt. Nybehandling og vedligeholdelse af disse rum kræver derfor en særlig behandling.

Formålet med at behandle vådrum er, at skabe 100% vand- og fugttætte overflader og samtidig få et smukt resultat.

I vådrum kan der være anvendt mange forskellige materialer. Der kan derfor ikke gives en generel, kortfattet behandlingsmetode, der sikre perfekt resultat.
 
 

Maling af vådrum

 
Forbehandling
Ubehandlede vægge:
Væggen skal være jævn og uden huller og revner. Slib ujævnheder og betonslam. Børst støvet af.

Tidligere malede vægge: Afsmittende vægge skrabes og vaskes grundigt af med vand. Herefter grundes med plastgrunder. Revner og huller udspartles inden færdigbehandling.

Tapetserede vægge: Løstsiddende tapet fjernes eller limes fast. Huller og revner udspartles.

Glasvæv og glasfilt: Efterlim revner og løstsiddende væv/filt. Hefter afvaskes væggene.

Grundbehandling
Ubehandlede vægge:
Grundes med plastgrunder

Tidligere malede vægge og tapetserede vægge: Ingen grunder

  Glasvæv og glasfilt: Nyt glasvæv og glasfilt er stærkt sugende og behandles med en specielt vævfylder.

Færdigbehandling
Alle overflader: Start ved vinduesvæggen. Brug først pensen ved karme, paneler, loft, kontakter m.v.. Mal færdig med rulle.

Malermesterens tip:

Husk at vælge en maling og materialer specielt beregnet til vådrum.

 

Engelsholmvej 1  |  8940 Randers SV  |  Tlf: 87 11 95 98  |  Fax: 87 11 95 99  |  E-mail: info@malerfirmalundorff.dk